DANH MỤC
THƯƠNG HIỆU
Tuyển dụng
Tuyển thợ Nội thất và thợ bọc đệm, chải sàn ô tô

Tuyển thợ làm Nội thất ô tô. Tuyển thợ bọc đệm, chải sàn ô tô

Tuyển thợ may công nghiệp - Thợ may đệm ô tô

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, nhằm đáp ứng và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cần...